Modlitwa o miłość

Ty, który jesteś Miłością,
przyjmij moją modlitwę – prośbę o zdolność do miłości.

Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość),
zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka.

Pragnę kształtować swoje wnętrze,
pomnażać talenty, dzięki którym będę mógł
uczynić swą naukę i pracę owocniejszą,
a ludzi obdarować samym dobrem.

Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa,
przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać.
Przygotuj mnie Panie do miłości,
do uczynienia szczęśliwym człowieka
przeznaczonego dla mnie.

Miłość nigdy nie ustaje

Miłość nigdy nie ustaje

Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,
tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;
myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości;
język jedności i zrozumienia,
bym nie ranił słowem.

I dozgonną chęć budowania związku,
tak by zawsze był źródłem naszej radości
i szkołą miłości dla naszych dzieci.

Miłością uczyń me życie.

Czym jest dla nas wiara, nadzieja i miłość

Czym jest dla nas wiara, nadzieja i miłość

Wydaje się, że w potocznym rozumieniu nie wiemy, co to jest wiara, nadzieja i miłość.
Kaplica

Kaplica

Czym jest dla nas wiara?
Najczęściej tym, czym naprawdę nie jest. Nie jest zrozumienie, bo gdyby umysł ludzki objął Boga, Bóg nie byłby Bogiem. Wiara jest łaską, darem Bożym, szczęściem dla człowieka, który ten dar otrzymał. Jest odpowiedzialności i powołaniem.Czym jest nadzieja?
Najczęściej tym, czym nie jest i za co ją uważamy. Często kojarzy się z nią tęsknota, pragnienie, marzenia o szczęściu, wyjeździe za granicę, skończenie studiów. Taka nadzieja jest trochę niepewnością. Nadzieja prawdziwa jest pewnością, że spełni się wszystko to, czego Pan Bóg chce.
Nadzieja chrześcijańska jest pewnością, że ubodzy, prześladowani, cierpiący dla Boga będą wynagrodzeni.

Czym jest miłość?
Najczęściej tym, czy mnie jest. Uważamy, że miłość jest tylko uczuciem, tymczasem miłość jest także odpowiedzialnością za siebie, jest wiernością.
Kiedy skłóceni małżonkowie godzą się – odnawiają swój dar przyjaźni, jaki dostali. Miłość okazuje się silniejsza od przemijającego uczucia i trwała nawet wtedy, kiedy uczucia nie było.

Nauka stale dzieli i szufladkuje: wiara, nadzieja, miłość. Właściwie chodzi przecież tylko i miłość, bo miłość prawdziwa jest i wiarą, i nadzieją. Jeżeli ktoś naprawdę kocha, to i wierzy temu, kogo kocha. Jeżeli kocha, to ma i nadzieję na to, w czym pokłada tęsknoty i pragnienia.
Ks. Jan Twardowski 

Uśmiechnij się – Bóg Cię kocha

Uśmiechnij się – Bóg Cię kocha

Bóg kocha Ciebie dzisiaj w sposób bezwarunkowy i osobisty.
Czyni to nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że jesteś Jego dzieckiem.

Uśmiechnij się

Uśmiechnij się

 

 

 

 

 

 

 

Bóg Cię Kocha

„Ukochałem Cię odwieczną miłością” (Jr31,3)

„Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie.”
(Iz54,10)

Ponieważ jesteś Jego dzieckiem, ma dla Ciebie wspaniały plan na życie.

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”
(Iz49,15)

Bóg kocha człowieka bez względu na to jaki jest.
W codzienności doświadczamy coraz częściej jak zawodni są rodzice.
Bóg jest inny. On nigdy nie zawodzi.
Jest niepowtarzalny i odmienny. Tylko Ty możesz zdecydować,
czy chcesz przyjąć tą Miłość.