Modlitwa do Świętej Rodziny

Modlitwa do Świętej Rodziny

Święta Rodzina

Święta Rodzina

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Modlitwa Papieża Franciszka za Rodziny

Rok Święty Miłosierdzia Bożego

„Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia. – Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana: „Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec”.   (Łk 6,36)

Rok Święty Miłosierdzia Bożego

Rok Święty Miłosierdzia Bożego

Tymi słowami Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty, który rozpocznie się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 2015 r., a zakończy 20 listopada 2016 r., w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata.

Pielgrzymuj z nami na Rok Święty Miłosierdzia Bożego do Włoch